Over

De doelstelling van DURATEX is water-/olieafstotend en antimicrobieel textiel te realiseren voor bouw- en architectuurtoepassing. De ontwikkelde methodologieën zullen beantwoorden aan de eisen van de
textielindustrie (kost, productiesnelheid, bekomen van complexe functionaliteiten), zullen ecologsich zijn en aan te brengen met bestaande machines (geen specifieke investeringen nodig en snelle implementatie mogelijk).

De toekomstige Europese regelgevingen die het gebruik van C8 fluorocarbons (FC) verbannen (die een water- en olieafstotend gedrag vertonen) alsook het gebruik van bepaalde biocide problematisch voor het milieu (regulering 528/2012) zoals (nano)zilver, zullen worden in acht genomen.

Drie benaderingen worden beoogd voor het bekomen van water- en/of olie afstotende eigenschappen 1) afzetten van nanovezels of nanopartikels gevolgd door een chemische modificatie op basis van vertakte koolwaterstoffen, 2) sol-gel hybride lagen, 3) afzetten van lagen via een lokale oplossing-reprecipitatie o.b.v. groene solventen. Daarnaast zullen bioproducten of niet toxische biocides o.b.v. metaaloxides in coatings of in garens geïncorporeerd worden voor het verkrijgen van antibacteriële eigenschappen.

De resultaten bestaan uit: 
1) een database van ecologische additieven en formuleringen voor het bekomen van antimicrobieel, water-, en olieafstotende eigenschappen; 
2) kennisopbouw over regelgeving betreffende biocides en FC; 
3) vereisten betreffende het gebruik van dergelijke additieven in de beoogde eindtoepassingen; 
4) richtlijnen betreffende toepassen van nanaovezels en nanopartikels, solgel hybride of lokale oplossing-reprecipitatie voor water- en/of olieafstotend textiel en hun compatibiliteit met antimicrobiële formuleringen; 
5) realiseren van de gewenste coatings en garens via eco-compatibele processen; 
6) verbeteren van de levensduur van de gerealiseerde behandelingen ten gevolge van omgevingsfactoren.

About