Project Partners

    

 

Certech is een erkend centrum voor onderzoek en ontwikkeling in de toegepaste chemie, actief op het gebied van milieu, polymeer materialen en processen. Certech heeft een expertise ontwikkeld voor het afzetten van laag voor laag (Layer-by-layer) via spray techniek en dit met het oog op industrialisatie van de coating.

Certech heeft ook expertise betreffende de formulering en ontwikkeling van sol-gel-oplossingen voor toepassing op diverse materialen. Karakterisatietechnieken van coatings zoals versnelde veroudering door middel van blootstelling aan UV-zichtbaar licht zijn beschikbaar en kunnen worden ingezet tijdens dit project.

    

 

Ceti is een onderzoekscentrum en technologie-platform met apparatuur op pilootschaal. De belangrijkste missie van CETI is om innovatie te bevorderen in en te transfereren naar Franse en Europese bedrijven. Deze activiteiten gaan van onderzoek en ontwikkeling toegepast op producten en processen tot prototyping en de uitvoering van demonstratoren.

CETI heeft ervaring en vaardigheden met betrekking tot het smeltenspinprocedé voor het produceren van innovatieve mono- of multi-filamentgarens (mono-, bi- of tri-component) en het testen van nieuwe thermoplastische polymeren, al dan niet gefunctionaliseerd.

Deze vaardigheden en apparatuur zullen worden gebruikt in dit project om de ontwikkelde compounds op pilootschaal te testen De smeltspin pilootlijn zal ook de mogelijkheid bieden om deze compounds te testen in innovatieve configuraties van bi-component filamenten waarin polymeren met aanvullende eigenschappen kunnen worden gecombineerd.

    

 

Ensait is een Frans instittuut met expertise in textiel. Onderzoek is onder andere gericht op textiel functionalisering gebruikmakend van biologische of natuurlijke bioactieve moleculen (dye-peptide, biopolymeren, enzymen) die een lage impact hebben op het milieu in vergelijking met moleculen of nanodeeltjes die courant gebruikt  worden voor het functionaliseren van textiel. Dit werk is gericht op onderzoek naar technieken voor het immobiliseren van deze moleculen, met of zonder oppervlakte activatie van het textiel door middel van eco-technologieën, zoals atmosferisch plasma. Die methodes laten toe materiaal tijdelijk of permanent te hechten of te immobiliseren, hetzij binnenin de vezels hetzij op hun oppervlak om op die manier textiel met antimicrobiële eigenschappen te produceren.

Ensait heeft ook kennis in de ontwikkeling van superhydrofobe oppervlakken en / of antimicrobiële oppervlakken door de groei van ZnO nanorods. Een andere expertise is de incorporatie van ZnO in de vezels door extrusie en smeltspinnen. Deze functionele vezels hebben als voordeel dat ze waspermanent zijn en dus de antibacteriële eigenschappen waarborgen.

    

Partner UCL behoort tot het onderzoekscentrum "Bio & Soft Matter" (BSMA) van het Institute of Condensed Matter and Nanosciences. Het is actief sinds 1995 in de modificatie van oppervlakken d.m.v. watergebaseerde processen (polyelektroliet-multilagen), en heeft een sterke expertise op het gebied van nanostructurering van oppervlakken en hybride en organische dunne films.

UCL heeft een specifieke, experimentele expertise opgebouwd en voorspellende modellen van superhydrofobiciteit ontwikkeld. Bovendien is UCL gespecialiseerd in de karakterisatie van functionele oppervlakken en dunne films met verschillende methoden (ellipsometrie, elektronische microscopie en AFM, X-stralen verstrooiing in reflectie) en ook oppervlakteanalyse technieken zoals contacthoek en XPS.

De inbreng van UCL aan DURATEX is kennis van de fysische chemie van oppervlakken en

polyelektrolietlagen, het gebruik van dit laatste voor het maken van superhydrofobe oppervlakken, kennis van modellen van superhydrofobiciteit (en bij uitbreiding superoleofobie), en technieken voor oppervlakte karakterisatie.

    

 

Centexbel, het Belgisch onderzoekscentrum voor de textiel- en kunststofverwerkende industrie, wil de competitiviteit van de Belgische textielbedrijven en kunststofverwerkende bedrijven bevorderen door aansporen tot en ondersteunen van innovatie. Hiervoor wil Centexbel het belangrijkste textielkenniscentrum zijn in België en toonaangevend in Europa, met vijf activiteiten die elkaar versterken.

Onze activiteiten zijn toegepast onderzoek & ontwikkeling, kennisverspreiding, normalisatie, testing en certificatie. Binnen de onderzoeksgroep “Textile Functionalisation & Surface Modification” is het functionaliseren van textiel een van de zwaartepunten, waaronder antimicrobiële en hydrofobe/oleofobe eigenschappen. Hiertoe beschikt Centexbel over de nodige applicatiemethodes (foulard, spray, coating, ..).Het onderzoek richt zich voor een groot deel op het zoeken naar alternatieven voor producten die onder druk staan (perfluorchemie via Reach, antimicrobiële producten via de nieuwe Europese regulatie). Centexbel beschikt over testlaboratoria waardoor het mogelijk is om binnen dit project de gefunctionaliseerde materialen volledig te karakteriseren, in het bijzonder anti-microbieel gedrag en hydrophobiciteit.